De stichting heeft als missie zoveel mogelijk kinderen samen een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te laten maken in Hellevoetsluis. Daarnaast heeft het zich ten doel gesteld structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Hellevoetsluis te realiseren.

 

In 2011 startten het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie, op voorspraak van Koningin Máxima, het programma Kinderen Maken Muziek. De Koningin had het volgende ideaal: zoveel mogelijk kinderen samen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek laten maken. Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen. Het plezier van samen muziek maken staat hierbij centraal.

 

Een inspiratie voor de oprichting van de stichting Muziek met Klasse(n) die binnen de gemeente Hellevoetsluis zoveel mogelijk basisschoolkinderen ook deze kans wil bieden.